• 2017 Førstehjælp for småbørn
 • 2017 Helte Yoga lærer
 • 2017 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
 • 2017 Børne Yoga lærer
 • 2017 Tegn til tale
 • 2016 Førstehjælp for voksne og børn
 • 2015 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • 2015 Børn og Natur
 • 2015 Fokus på 0-3 årige´s sansemotoriske udvikling
 • 2015 Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • 2015 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge
 • 2014 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
 • 2011 AVG – Almen voksen pædagogisk grunduddannelse