Pris er inklusiv alle dagens måltider også morgenmad, samt vaskeklude, creme mv.
Vi giver søskenderabat, også selv om det ene barn er i kommunal regi og det andet er her hos os.

VIGTIGT: Der er forskel i tilskud i forhold til kommunerne:
Bor du i Tyskland, og arbejder i Danmark, er det den kommune hvor du arbejder i, der yder tilskuddet. Regulering pr. 1/1-xx
Vi udfylder ansøgningsskema i fællesskab. (Hertil skal medbringes NemID)

Sønderborg Kommune:
Egenbetaling pr. mdr. : 2175,- kr.
Tilskud er forudbetalt. Tilskud reduceres den måned barnet fylder 2,9 år
Besparelse i forhold til kommunal dagpleje på årsbasis:
kr. 2249,- + udgifter til vaskeklude, creme m.m.

Link til takster og ansøgningsskema, Sønderborg Kommune

Åbenrå kommune:
Egenbetaling pr. mdr. : kr.2243,-
Tilskuddet kan forud- eller bagudbetales, det er op til jer som forældre at anmode kommunen. Tilskud reduceres måneden inden barnet fylder 3 år.
Besparelse i forhold til kommunal dagpleje eller vuggestue på årsbasis:
3949,- kr. – 7716,- kr. + udgifter til mad, vaskeklude, creme m.m.

Link til takster og ansøgningsskema, Aabenraa Kommune