Pasningsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 2 måneders varsel.
Opsigelsen skal ske i indeværende måned og inden den 1. i den kommende måned.