Først og fremmest lægger jeg vægt på, at børnene har de bedst mulige rammer, så de kan udvikle sig i deres eget tempo.

Børn udvikles via deres indlevelse i naturen hvor de med deres krop og sanser kan blive klogere på sig selv og omverdenen. Hos mig lærer børnene i takt med deres udvikling nye færdigheder, gode rutiner og vaner. Her skabes rum til forundring. Jeg er nærværende, og børnene får tid til at opdage undersøge og reflektere. Desuden ønsker jeg at stimulere børnenes naturlige nysgerrighed og styrke deres fysiske udvikling og bevægelsesglæde.

Naturen i sig selv øger den fysiske aktivitet og den kropslige udvikling hos de fleste børn.
Vi har en stor køkkenhave og det er vigtigt for mig, at børnene er med til at vande og høste grøntsagerne. Vi skal have sorte fingre sammen, og vi skal forundres når noget grønt spirer, og vi skal snakke om, at nogle planter og grøntsager kan spises, og at nogle ikke kan. Der findes planter, der er giftige, og børn skal vide, at de ikke ukritisk kan putte alt i munden.

Udover mine værdier i forhold til økologi, kost, natur og bevægelse er jeg meget interesseret i Mindfullness. Jeg mediterer selv og vil bruge mindfullness på de små, fordi det er vigtigt ikke altid at skulle aktiveres, det er vigtigt at have tid til fordybelse eller bare at være. Ved at være, uden at der er fokus på barnet eller barnets aktiviteter fremmes en indre balance og en indre styrke så barnet kan være i sig selv og med sig selv. Jeg ønsker at være med til at udvikle stærke, selvstændige, små individer.