Jeg taler flydende tysk og engelsk og sønderjysk. Hovedsproget er dansk.
Børn med et andet modersmål end dansk kan blive frustrerede såfremt de ikke kan forklare sig, og med tysk og engelsk i bagagen, vil jeg kunne give dem den ekstra tryghed de har behov for, så også de kan fortælle hvad de gerne vil.

Ich spreche auch Deutsch.
Kinder mit anderer Muttersprache als Dänisch können frustriert werden, sofern sie sich nicht verständigen können, und mit Deutsch und Englisch im Rucksack werde ich diesen Kindern eine extra Geborgenheit geben können indem ich verstehe was sie sagen.

I speak English too
Children with another first language than Danish, can often get frustrated if they cannot explain themselves, and with English and German in my luggage, I am able to offer these children an extra security, because I do understand them.