Mariehønens Naturbørn har sunde børn med røde kinder og snavsede fingre. Børn, der har glæden ved at gå på opdagelse i naturen.

Mælkebøtter der er gule – og mælkebøtter der forandrer sig til sjove pustekugler. Svampe på en rådden træstub, uglegylp, modne brombær, blanke kastanjer og smådyr eller et rådyr. Her findes alt, og året rundt er naturen fyldt med oplevelser i barnehøjde. Naturen byder os altid velkommen med masser af frisk luft, liv, spænding og sansemættende oplevelser og masser af plads til at lege, undersøge, eksperimentere, lære og røre. Verdens største legeplads og verdens største ”klasseværelse”.

Det er vigtigt at komme ud, fordi børns naturoplevelser forebygger livsstils-sygdomme. Både hos naturen og hos børnene. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. De meget konkrete oplevelser er med til at skabe forståelse, nærhed, empati og samhørighed med naturen. Vores børn skal klædes på, så de i fremtiden kan træffe gode, kloge og rigtige beslutninger omkring vores livs-grundlag, så vi får en rig og mangfoldig natur, et rent og sundt miljø og en bæredygtig verden.

Vi ved, at børn i dag kommer mindre end halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre gjorde. Derfor vil jeg gerne have mange naturoplevelser ind i min dagpleje. Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

Idræt, leg, bevægelse
Nysgerrighed skaber bevægelse – bevægelse skaber læring – læring skaber bevægelse!
Alle børn er født nysgerrige og det er de voksne omkring barnet, der skal sørge for at denne nysgerrighed stimuleres og bevares.

Bevægelse og kropslig aktivitet har betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem leg, bevægelse og motion, kan jeg være med til at udvikle aktive børn med god motorik og kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer og gode indlæringsevner.

Det handler om, at jeg kan give barnet erfaringer med at være i samspil med andre børn og voksne på en legende måde, der er afstemt efter barnets udviklingsniveau. Barnet gives hermed nye oplevelser af egen krop samt fællesskab med andre .

Senere i livet kan deltagelse i idræt have en inkluderende effekt i forhold til at indgå i det sociale fællesskab. Det kan være deltagelsen i aktiviteter, der er afgørende for, om et barn er med eller udenfor fællesskabet. For nogle børn kan idræt og bevægelse netop være den arena, hvor de får mulighed for at udvikle nye kompetencer og opleve, at de lykkes og kan bidrage til fællesskabet.